Valmiin siirtonurmikon asennus.

Liuskekivien asennus pihapoluiksi.

Harmaavesisuodattimen asennus pihalammen vedenpuhdistusta varten.

Laiturin asennus pihalampeen.